Dams (Moms)

LEAH AKC REG

                             ORANGE SABLE/ WHITE

4 LBS, CHAMPION SIRE

AQUA~ BLUE MERLE PARTI/TAN


BLUE EYES, AKC REG.  6 lbs

Geta Carbonado Alamo

5  lbs,

Black & Tan  

AKC reg

Sophia L 

Color~ Orange Sable       

  Akc reg        4 lbs    

Olivia A Pic coming

Color ~ Beaver          Hazel & blue eye

Akc reg                     5 lbs